Организация на Транспорта

Дистрибуцията се извършва от производителя към местните дистрибутори.

Управляваме планирана дейност от производствения цикъл в тясно сътрудничество с крайния клиент, предлагайки услуги по сглобяване на продуктите директно в нашите складове.

Добрата организация на компанията позволява поставянето на пакетираните продукти на пазарите в цяла Европа и другите континенти в изключително кратки срокове.

Разпределение и точност

Ние сме винаги и навсякъде, където пожелаете.

Ние работим от ранните часове на сутринта, с национални и международни доставки,
гарантирайки ви обстоен хигиенно-санитарен контрол, и капилярно действие в дистрибуцията на едро на плодове и зеленчуци, както в Италия, така и по Света.