Διανομή

Η διανομή γίνεται από τον παραγωγό στους τοπικούς χονδρεμπόρους.

Διαχειριζόμαστε προγραμματισμένες εργασίες κύκλων παραγωγής σε στενή συνεργασία με τον τελικό πελάτη, προσφέροντας μια υπηρεσία συσκευασίας του εμπορεύματος απευθείας στις αποθήκες μας.

Η αποτελεσματική οργάνωση της εταιρείας επιτρέπει την τοποθέτηση των συσκευασμένων προϊόντων στις αγορές όλης της Ευρώπης και σε άλλες ηπείρους σε πολύ σύντομους χρόνους.

Οργάνωση του δικτύου διανομής

Βρισκόμαστε πάντα εκεί που θέλετε.

Λειτουργούμε από τις πρώτες πρωινές ώρες με αφίξεις από εσωτερικό και εξωτερικό, εξασφαλίζοντας ενδελεχείς ελέγχους υγιεινής και πυκνό δίκτυο διανομής τόσο στην εντός της Ιταλίας όσο και στο εξωτερικό.