Arbeid og lidenskap

Lidenskapen for vårt arbeid har ført oss mot nye produkter som er tilgjengelige på de innenlandske og utenlandske markedene for frukt og grønt. Dette gjør vi for å kunne tilby kunden høyeste mulig kvalitet til den laveste tilgjengelige pris.

I en bransje med stadig større konkurranse, og hvor kvaliteten ofte må ofres av rene sparingshensyn, vil Ascione srl kun velge produsenter som møter våre høye standarder for produktkvalitet.

Dette er alle grunner til at vi har søkt oss mot nye markeder, med spennende produsenter av frukt og grønt som vil hjelpe oss til øke både produktmengden og produktutvalget som tilbys gjennom vår distribusjonssentral i Milano.

Fersk og ekte vare

Vi strekker oss daglig etter høye standarder for våre produkter hva gjelder genuinitet og ferskhet, og vi frakter alltid vår profesjonalitet helt fram til konsumentenes matbord.

Vi søker etter stadig bedre produkter, og har utviklet et logistikksystem som er blitt modnet og effektivisert gjennom 30 år med aktivitet, med det formål å tilfredsstille våre kunder på best mulig måte.

Vi starter vår arbeidsdag tidlig om morgenen med varemottak fra inn- og utland, og vi påser at alle hygieniske og sanitære kontroller utføres, samt at distribusjonen i Italia og i utlandet gjennomføres prikkfritt.