Distributionen

Distributionen utförs från producenten till de lokala grossisterna.

Vårt arbetsschema anpassas till produktionscykeln i nära samarbete med slutkunden och erbjuder en service för godsuppsamling direkt i våra lager.

Företagets effektiva organisation tillåter att placera de förpackade produkterna på alla de Europeiska marknaderna och även i andra kontinenter på extremt kort tid.

Logistisk organisation

Vi är alltid och överallt du önskar.

Vi arbetar redan från morgonens första timmar, med nationella och internationella ankomster, och försäkrar dig noggranna, kapillära hygienisk-sanitära kontroller, inom grossistdistributionen av frukt och grönsaker, både i Italien och i Världen.